KriengsakLawyer.com

ถามตอบกฎหมายข่าว หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันที่ 14 สิงหาคม 2566 โจรย่องเว็บไซต์ www….

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ พินทุสรศรี
29/08/2023

ถามตอบกฎหมายข่าว หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันที่ 14 สิงหาคม 2566

โจรย่องเว็บไซต์
www.kriengsaklawyer.com

นามบัตรออนไลน์
iber.me/Dr.Kriengsak

พยาบาลขโมย “ทารก” ตามรวบหนุ่ม ทาสการพนัน พันค้ามนุษย์ เด็กปลอดภัย
ตามลากคอทันควันหนุ่มแสบ ย่องเงียบขโมยทารกแรกเกิดใน รพ.บางเลน จ.นครปฐม หลังแม่เด็กเพิ่งให้นมลูกเสร็จเผลอหลับไปแค่ครึ่งชั่วโมง ตื่นมาอีกทีลูกชายตัวน้อยหายไปแล้ว ตำรวจไล่กล้องวงจรปิดไม่ทันข้ามวันตามจับกุมคนร้ายพร้อมช่วยเหลือทารกน้อยไว้ได้ปลอดภัย ผู้ต้องหาอ้างอยากมีลูกเลยก่อเหตุ แต่ตำรวจไม่เชื่อ เช็กข้อมูลส่วนตัวพบเปิดบัญชีธนาคารหลายบัญชี ติดพนันออนไลน์ มีหนี้สินพะรุงพะรัง สงสัยอาจพัวพันแก๊งค้ามนุษย์ โดนแจ้ง 3 ข้อหาพร้อมเค้นสอบสวนขยายผล
ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 317 ผู้ใดโดยปราศจากเหตุอันสมควร พรากเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปเสียจากบิดามารดา ผู้ปกครองหรือผู้ดูแล ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หกพันบาทถึงสามหมื่นบาท
– ผู้ใดโดยทุจริต ซื้อ จำหน่าย หรือรับตัวเด็กซึ่งถูกพรากตามวรรคแรกต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้พรากนั้น
– ถ้าความผิดตามมาตรานี้ได้กระทำเพื่อหากำไร หรือเพื่อการอนาจารผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท
มาตรา 310 ผู้ใดหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่น หรือกระทำด้วยประการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
– ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคแรก เป็นเหตุให้ผู้ถูกหน่วงเหนี่ยวถูกกักขังหรือต้องปราศจากเสรีภาพในร่างกายนั้นถึงแก่ความตาย หรือรับอันตรายสาหัส ผู้กระทำต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 290 มาตรา 297 หรือมาตรา 298 นั้น
มาตรา 364 ผู้ใดโดยไม่มีเหตุอันสมควร เข้าไปหรือซ่อนตัวอยู่ในเคหสถาน อาคารเก็บรักษาทรัพย์หรือสำนักงานในความครอบครองของผู้อื่น หรือไม่ยอมออกไปจากสถานที่เช่นว่านั้นเมื่อผู้มีสิทธิที่จะห้ามมิให้เข้าไปได้ไล่ให้ออก ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา 365 ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา 362 มาตรา 363 หรือมาตรา 364 ได้กระทำ
(1) โดยใช้กำลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย
(2) โดยมีอาวุธหรือโดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป หรือ
(3) ในเวลากลางคืน
– ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2858/2540 องค์ประกอบความผิดตาม ป.อ.มาตรา 317 คือการพรากเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี ไปเสียจากบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล คำว่า “พราก”หมายความว่า พาไปหรือแยกเด็กออกจากความปกครองดูแล แม้จะชักชวนแนะนำเด็กให้ไปกับผู้กระทำโดยมิได้หลอกลวงและเด็กเต็มใจไปด้วย ก็เป็นความผิดตามมาตรานี้
จำเลยมีอาชีพรับจ้างโดยขับรถรับจ้างรับส่งผู้โดยสารทั่วไปได้รับส่งเด็กหญิงทั้งสาม พาไปเลี้ยงไอศกรีม พาไปเที่ยวแล้วจึงส่งกลับบ้านเป็นการชั่วคราวก็ตาม แต่เมื่อไปถึงบ้านของเด็กหญิง เด็กหญิงจะลงจากรถ จำเลยก็ชักชวนให้ไปกับจำเลยจนกระทั่งล่วงเลยเวลากลับบ้านตามปกติ รุ่งขึ้นก็ชักชวนเด็กหญิงดังกล่าวไปกับจำเลยอีกโดยสัญญาว่าจะพาไปเลี้ยงไอศกรีม ทั้งยังเล่าเรื่องร่วมเพศให้เด็กหญิงฟังและนัดหมายจะพาไปเรียนว่ายน้ำและสอนขับรถในวันต่อมา ซึ่งในวันดังกล่าวจำเลยได้พาเด็กหญิงไปกินไอศกรีม โดยจำเลยเป็นผู้จ่ายเงิน นอกจากนี้จำเลยยังให้เงินและเสี้ยมสอนให้เด็กหญิงทั้งสามโกหกบิดามารดาในการกลับบ้านผิดปกติและล่วงเลยเวลา เด็กหญิงทั้งสามอายุเพียง 10 ปี ยังอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบิดามารดา การกระทำของจำเลยแม้จะพรากไปเพียงชั่วคราว แต่ก็มิได้รับความยินยอมจากบิดามารดา ทั้งไม่ปรากฏว่าการพาไปดังกล่าวเพราะเหตุสมควรประการใด จึงถือได้ว่าเป็นการกระทำโดยปราศจากเหตุอันสมควรการกระทำของจำเลยเป็นความผิดตาม ป.อ.มาตรา 317 วรรคหนึ่ง แต่ยังไม่เป็นความผิดตาม ป.อ.มาตรา 317 วรรคสาม เพราะลำพังการเล่าเรื่องลามกอนาจารยังไม่พอฟังว่าเป็นความผิดตามตัวบทกฎหมายดังกล่าว
โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามมาตรา 317 วรรคสามโดยไม่ได้ขอให้ลงโทษตามมาตรา 317 วรรคหนึ่ง แต่ความผิดตามที่โจทก์ฟ้องนั้นรวมการกระทำผิดตามมาตรา 317 วรรคหนึ่งด้วย เมื่อทางพิจารณาฟังได้ว่าจำเลยกระทำความผิดตาม ป.อ.มาตรา 317 วรรคหนึ่ง ศาลก็ปรับบทลงโทษตามความผิดที่พิจารณาได้ความได้ ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 192 วรรคหก
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3849/2533 ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าความผิดฐานหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 310 เป็นการกระทำกรรมเดียวกับความผิดฐานพรากผู้เยาว์ไปเพื่อการอนาจารตามมาตรา 318 วรรคสาม ให้ลงโทษตามมาตรา 318 วรรคสามอันเป็นบทหนัก ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน แต่โจทก์มิได้อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์จึงกำหนดโทษไม่ได้ เพียงแต่ปรับบทลงโทษและระบุวรรคให้ถูกต้อง อันเป็นการแก้ไขเล็กน้อย แม้ศาลล่างทั้งสองจะมิได้กำหนดโทษในความผิดตามมาตรา 310 วรรคแรกไว้ แต่ความผิดฐานนี้มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ศาลจะกำหนดโทษเกิน 3 ปี ย่อมไม่ได้ ดังนั้นการที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่ามิได้กระทำความผิดตามฟ้องอันเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ฎีกาของจำเลยที่ 1 เฉพาะในความผิดข้อหานี้จึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 218
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6559/2562 ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 365 (2) (3) ประกอบมาตรา 364 เพิ่มโทษ 1 ใน 3 ตามมาตรา 92 และลดโทษ 1 ใน 4 ตามมาตรา 78 แล้ว ลงโทษจำคุก 1 ปี 12 เดือน
ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 365 (3) ประกอบมาตรา 364 เพิ่มโทษ 1 ใน 3 ตามมาตรา 92 แล้วลงโทษจำคุก 8 เดือน
จึงเป็นกรณีที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้จากความผิดฐานบุกรุกเคหสถานในเวลากลางคืนโดยมีอาวุธติดตัวไปด้วย เป็นความผิดฐานบุกรุกเคหสถานในเวลากลางคืนโดยขณะกระทำความผิดจำเลยไม่ได้มีอาวุธ ซึ่งเป็นบทกฎหมายในมาตราเดียวกัน
จึงเป็นกรณีที่ศาลอุทธรณ์แก้ไขเล็กน้อย และยังคงลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน 5 ปี คดีจึงต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่ง
ที่โจทก์ฎีกาเพื่อให้ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ขณะกระทำความผิดฐานบุกรุกเคหสถานในเวลากลางคืนจำเลยมีปืนเป็นอาวุธหรือไม่นั้น เป็นปัญหาข้อเท็จจริง
แต่เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ขณะจำเลยกระทำความผิดฐานบุกรุกเคหสถานในเวลากลางคืนจำเลยมีอาวุธปืนติดตัวไปด้วย แม้ความผิดฐานบุกรุกเคหสถานในเวลากลางคืนต้องห้ามมิให้โจทก์ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง แต่การปรับบทลงโทษจำเลยเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นเพื่อปรับบทลงโทษจำเลยให้ถูกต้องได้ โดยไม่เพิ่มเติมโทษ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195 วรรคสอง และมาตรา 211 ประกอบมาตรา 225
แหล่งที่มา:
– หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
– กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
– เนติบัณฑิตยสภา
– คำพิพากษาศาลฎีกา พุทธศักราช 2562 เล่มที่ 10 หน้า 85-91
สงสัยกฎหมาย 0816116174 ดร.เกรียงศักดิ์ พินทุสรศรี
เว็บไซต์
www.kriengsaklawyer.com

นามบัตรออนไลน์
iber.me/Dr.Kriengsak[vid_embed]
ดูเพิ่มเติม :
https://www.facebook.com/100044524780558/posts/841865060640979
เพจ Facebook :
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ พินทุสรศรี

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ พินทุสรศรี

รับว่าความ ให้คำปรึกษากฎหมาย ทำสัญญา คดีความทั้งทางแพ่ง และ อาญา กฎหมายที่ดิน และ อสังหาริมทรัพย์ นิติกรรมสัญญา กฎหมายแรงงาน ฉ้อโกง ยักยอกแชร์ มรดก หย่า พินัยกรรม กู้ยืม เช็ค คดีครอบครัว
 
รับว่าความทั่วราชอาณาจักร จดทะเบียนบริษัทห้างหุ้นส่วน ที่ปรึกษากฎหมาย ตรวจสัญญาต่างๆ รับประกันตัวผู้ต้องหา รับจัดทำบัญชี
 
โทร. 081 611 6174 ดร.เกรียงศักดิ์ พินทุสรศรี
เพิ่มเพื่อน Line : http://line.me/ti/p/~0888137777
Facebook : https://www.facebook.com/kriengsaklawyer4
Facebook : https://www.facebook.com/AsstprofDrKriengsakLaw
Email : Vokeingsak@hotmail.com
รับว่าความทั่วราชอาณาจักร คดีอาญา, คดีแพ่ง,คดีล้มละลาย คดีปกครอง,คดีแรงงาน, คดีมรดก,คดีครอบครัว ร้องผู้จัดการมรดก,ร้องคัดค้านร้องผู้จัดการ,เพิกถอนนิติกรรม รับเป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำ รับทำบัญชี,รับวางระบบบัญชี รับตรวจสอบบัญชี,รับทำคดีภาษีอากร ,รับจดทะเบียนบริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด,ร้านค้า, จดเครื่องหมายการค้า,ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร,อนุสิทธิ์, รับประกันตัวผู้ต้องหา ,081-6116174,0646051956 02-0004602 ทนายความ1ใน5ของทนายความจังหวัดสมุทรปราการ ทนายความ1ใน10ของกรุงเทพมหานคร ทนายความเก่งในกรุงเทพมหานคร ทนายเก่งในจังหวัดสมุทรปราการ ทนายความมีประสบการณ์มาก ทนายมีชื่อเสียงในกรุงเทพมหานคร ทนายความมีชื่อเสียงในประเทศไทย ทนายพระโขนง ทนายความพระโขนง ทนายความศาลจังหวัดพระโขนง ทนายอาสา,ทนายขอแรง ทนายความปรึกษาฟรี โดนหลอกลวงโอนเงิน โดนหลอกลวงขายของ ต้มตุ่น,หลอกลวงคดีมรดก ปิดบังทรัพย์มรดก
รับว่าความ,ปรึกษากฎหมาย, คดีอาญา,คดีแพ่ง,คดีแรงงาน คดีลิขสิทธิ์,คดีทรัพย์สินทางปัญญา คดีปกครอง,คดียาเสพติด, คดียาบ้า,คดียาไอซ์,คดีครอบครองเพื่อจำหน่าย,ครอบครองเพื่อเสพ,คดีค้ามนุษย์,คดีข่มขืน, คดีอนาจาร,คดีพรากผู้เยาว์ คดีลักทรัพย์ ,รับของโจร, ปล้นทรัพย์,คดีจ้างวาน,คดีฆ่าคนตายโดยเจตนา,พยายามฆ่าคนตายมิได้เจตนา,คดีปลอมแปลงเอกสารและใช้เอกสารปลอม ,ปลอมแปลงใบกำกับภาษี,แจ้งความเท็จ,ฟ้องเท็จ,เบิกความเท็จ,ยักยอกทรัพย์ ยักยอกทรัพย์มรดก,ยักยอกหุ้น,ฉ้อโกง,ฉ้อโกงประชาชนประ,ทำร้ายร่างกายสาหัส คดีขับรถประมาททำให้ผู้อื่นสาหัส ประมาททำให้ผู้อื่นเสียชีวิต บุกรุก,บุกรุกยามวิกาล ,พรบคอมพิวเตอร์,คดีหมิ่นประมาท คดีหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ทำให้เสียทรัพย์,คดีปฎิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ คดีร้องผู้จัดการมรดก,ร้องคัดค้านผู้จัดการมรดก,ร้องกำจัดมรดก คดีเช่าซื้อ,คดีจ้างทำของ,ผิดสัญญาซื้อขาย,คดีเงินกู้ยืม คดีที่ดิน,คดีครอบครองปฏิปักษ์ คดีทางภาระจำยอม คดีทางจำเป็น คดีละเมิด,คดีการเมือง, คำร้องขอความเป็นธรรมหน่วยงานภาครัฐ ความรับผิดในทางละเมิด คดีฟ้องแพทย์, คดีครอบครัว,คดีหย่า,คดีเด็กและเยาวชน, คดีแชร์ลูกโซ่, คดีขายตรง, คดีเกี่ยวกับการเงิน,
ศาลอาญารัชดา,ศาลแพ่งรัชดา, ศาลอาญาธนบุรี,ศาลแพ่งธนบุรี ศาลอาญามีนบุรี,ศาลแพ่งมีนบุรี ศาลอาญาพระโขนง,ศาลแพ่งพระโขนง,ศาลอาญากรุงเทพใต้ ศาลแพ่งกรุงเทพใต้,ศาลแขวงดุสิต ศาลปทุมวัน,ศาลแรงงานกลาง,ศาลปกครอง ศาลทรัพย์สินทางปัญญา,ศาลภาษีอากร,ศาลประพฤติมิชอบ,ศาลจังหวัดนนทบุรี,ศาลแขวงนนทบุรีศาลจังหวัดสมุทรปราการ,ศาลแขวงสมุทรปราการ,ศาลจังหวัดชลบุรี,ศาลแขวงชลบุรี ศาลจังหวัดพัทยา,ศาลแขวงพัทยา ศาลจังหวัดอยุธยา,ศาลจังหวัดนครปฐม,ศาลจังหวัดสระบุรี ศาลจังหวัดเชียงใหม่,ศาลแขวงเชียงใหม่,ศาลจังหวัดนครสวรรค์ศาลจังหวัดภูเก็ต,ศาลจังหวัดพังงา,ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานีศาลจังหวัดอุบลราชธานี,ศาลจังหวัดอุดรธานี,ศาลแขวงอุบลราชธานี ศาลนครราชสีมา,ศาลแขวงนครราชสีมา,ศาลมุกดาหาร ศาลบึงกาฬ,ศาลจังหวัดเพชรบุรี ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลจังหวัดระยอง,ศาลจังหวัดจันทบุรี,ศาลจังหวัดลพบุรี ศาลแขวงลพบุรี,ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา, อัยการจังหวัดสมุทรปราการ อัยการจังหวัดในกทมและอัยการแขวงในกทมและอัยการจังหวัดปริมณฑลและอัยการแขวงปริมณฑลทั้งหมด อัยการสูงสุด ปปช,ป.ป.ส.,ปปง,ปอท,กองปราบปราม,ดีเอสไอ, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สน .ลาดพร้าว,สน.ดินแดง,สน.ในกรุงเทพทั้งหมดและสน.ในปริมนทล ทั่งหมด สภาทนายความ,สำนักงานทนายในกรุงเทพ,สำนักงานทนายในปริมณฑล,ยุติธรรมจังหวัด,ศูนย์ดำรงธรรม,คลินิคยุติธรรม สำนักนายกรัฐมนตรี เรือนจำพิเศษกรุงเทพ,เรือนจำทัณฑสถานหญิง,เรือนจำบางขวาง เรือนจำบำบัดพิเศษกรุงเทพ เรือนจำเชียงใหม่,เรือนจไปมีนบุรี เรือนจำสมุทรปราการ,เรือนจำระยอง,เรือนจำในกรุงเทพทั้งหมด เรือนจำในแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมด
ศาลอาญารัชดา,ศาลแพ่งรัชดา, ศาลอาญาธนบุรี,ศาลแพ่งธนบุรี ศาลอาญามีนบุรี,ศาลแพ่งมีนบุรี ศาลอาญาพระโขนง,ศาลแพ่งพระโขนง,ศาลอาญากรุงเทพใต้ ศาลแพ่งกรุงเทพใต้,ศาลแขวงดุสิต ศาลปทุมวัน, ศาลแรงงานกลาง,ศาลปกครอง ศาลทรัพย์สินทางปัญญา ,ศาลภาษีอากร, ศาลประพฤติมิชอบ, ศาลจังหวัดนนทบุรี, ศาลแขวงนนทบุรี ศาลจังหวัดสมุทรปราการ, ศาลแขวงสมุทรปราการ, ศาลจังหวัดชลบุรี,ศาลแขวงชลบุรี ศาลจังหวัดพัทยา,ศาลแขวงพัทยา ศาลจังหวัดอยุธยา, ศาลจังหวัดนครปฐม, ศาลจังหวัดสระบุรี ศาลจังหวัดเชียงใหม่, ศาลแขวงเชียงใหม่, ศาลจังหวัดนครสวรรค์ ศาลจังหวัดภูเก็ต, ศาลจังหวัดพังงา, ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศาลจังหวัดอุบลราชธานี, ศาลจังหวัดอุดรธานี, ศาลนครราชสีมา, ศาลแขวงนครราชสีมา, ศาลมุกดาหาร ศาลบึงกาฬ,ศาลจังหวัดเพชรบุรี ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลจังหวัดระยอง,ศาลจังหวัดจันทบุรี,ศาลจังหวัดลพบุรี ศาลแขวงลพบุรี,ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา, อัยการจังหวัดสมุทรปราการ อัยการจังหวัดพระโขนงและอัยการในกรุงเทพมหานครและอัยการจังหวัดปริมณฑลและอัยการแขวงปริมณฑลทั้งหมด อัยการสูงสุด ปปช,ป.ป.ส.,ปปง,ปอท,กองปราบปราม,ดีเอสไอ, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สน .ลาดพร้าว,สน.ดินแดง ,สน.คลองเตย,สน.คลองตัน, สน.คันนายาว,สนอ.อุดมสุข สน.บางนา,สน.ท่าเรือ สน.ท่าพระ,สน.ชนะสงคราม ,สน.โชคชัย,สน.นางเลิ้ง สน.บางกอกน้อย,สน,หัวหมาก สน.มีนบุรี ,สน.ปากเกร็ด สน,สุทธิสาร,สน.ลุมพีนี สน.เมืองนนทบุรี สน.แสมดำ,สนคลองด่าน สน.บางปู,สน.บางบ่อ สน.บางพลี,สน.บางพลีน้อย สน.บางเสาธง,สน.พระประแดง สน.สำโรงเหนือ,สน.สำโรงใต้ สน.เมืองสมุทรปราการ บังคับคดีบางขุนนนท์ บังคับคดีสมุทรปราการ บังคับคดีมีนบุรี สภาทนายความ,สำนักงานทนายในกรุงเทพ,สำนักงานทนายในปริมณฑล,ยุติธรรมจังหวัด ,ศูนย์ดำรงธรรม,คลินิคยุติธรรม สำนักนายกรัฐมนตรี เรือนจำพิเศษกรุงเทพ,เรือนจำทัณฑสถานหญิง,เรือนจำบางขวาง เรือนจำบำบัดพิเศษกรุงเทพ เรือนจำเชียงใหม่,เรือนจำมีนบุรี เรือนจำสมุทรปราการ, เรือนจำระยอง, เรือนจำพิเศษกรุงเทพ ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ กระทรวงยุติธรรม

ทนายคดีอาญา, ทนายคดีแพ่ง, ทนายคดีแรงงาน, ทนายคดีลิขสิทธิ์, ทนายคดีปกครอง, ทนายคดียาเสพติด, ทนายคดีฉ้อโกง, ทนายความคดีฉ้อโกงประชาชน, ทนายคดียักยอกลักทรัพย์รับของโจร, ทนายคดีฆ่าคนตายโดยเจตนา, ทนายคดีปลอมแปลงใบกำกับภาษี, ทนายความคดีทรัพย์สินทางปัญญา, ทนายความคดีแรงงาน, ทนายความคดีปกครอง, ทนายความคดีภาษีอากร, ทนายคดีข่มขืนอนาจารพรากผู้เยาว์, ทนายชาวบ้านเพื่อประชาชน, ทนายคนจนปรึกษาฟรี, ทนายอาสาช่วยประชาชนถูกรังแก, ทนายอสังหาริมทรัพย์, ทนายดัง, ทนายแรงงา, ทนายคดีปกครอง, ทนายโซเชี่ยลเน็ตไอดอล
แชร์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น
จำหน่าย หนังสือกฎหมาย โดย
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ พินทุสรศรี

คัมภีย์กฎหมาย เข้าใจง่าย ตรงประเด็น เหมือนมีนักกฎหมายให้คำปรึกษาอยู่ข้างๆ ส่งฟรีทั่วไทย

TikTok · Thara Nelda

TikTok · Thara Nelda [vid_embed] ดูเพิ่มเติม : https://www.facebook.co

TikTok · wapa_11

TikTok · wapa_11 [vid_embed] ดูเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/10

CHANGE LANGUAGE