KriengsakLawyer.com

ร้อง! ถูกเรียกเก็บภาษี 483 ล้านบาท | 13-01-62 | ไทยรัฐนิวส์โชว์

มีชาวบ้านคนหนึ่งที่จังหวัดปราจีนบุรี ร้องเรียนว่า เขาถูกสรรพากรเรียกเก็บเงินค่าภาษีอากรค้างชำระ เป็นเงินสูงกว่า 483 ล้านบาท โดยมีชื่อเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทแห่งหนึ่ง จึงขอความเป็นธรรมมา พร้อมยืนยันว่า ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทดังกล่าว เพราะเขามีอาชีพรับจ้าง และยังต้องอาศัยบ้านของน้องสาวอยู่กันหลายครอบครัว

แชร์ข่าวนี้
ข่าวกฎหมายอื่นๆ

คปภ.นัดคู่กรณี”วิศวกรสาว”มาเจรจาไกล่เกลี่ย รอประวัติรักษาจากแพทย์ มาประกอบการพิจารณาว่าคืนกรรมธรรม์ฯ หรือไม่

คปภ.นัดคู่กรณี”วิศวกรสาว”มาเจรจาไกล่เกลี่ย รอประวัติรักษาจากแพทย์ มาปร

คปภ.นัดคู่กรณี”วิศวกรสาว”มาเจรจาไกล่เกลี่ย รอประวัติรักษาจากแพทย์ มาประกอบการพิจารณาว่าคืนกรรมธรรม์ฯ หรือไม่

เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.65 ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุ

คปภ.นัดคู่กรณี”วิศวกรสาว”มาเจรจาไกล่เกลี่ย รอประวัติรักษาจากแพทย์ มาประกอบการพิจารณาว่าคืนกรรมธรรม์ฯ หรือไม่

คปภ.นัดคู่กรณี”วิศวกรสาว”มาเจรจาไกล่เกลี่ย รอประวัติรักษาจากแพทย์ มาปร

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ พินทุสรศรี

คัมภีย์กฎหมาย เข้าใจง่าย
ตรงประเด็น เหมือนมีนักกฎหมาย
ให้คำปรึกษาอยู่ข้างๆ ส่งฟรีทั่วไทย

CHANGE LANGUAGE